ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ชบ.3022 แยก ทล.315-บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี งบประมาณ 189.230 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเรียบร้อยแล้วคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

จุดเริ่มต้นโครงการฯ กม.ที่ 0+722 บริเวณ ต.บ้านหนองตำลึง แยก ทล.315 ไปตามถนนสาย ชบ.3022 และไปสิ้นสุดโครงการประมาณ กม.ที่ 1+728 โดยก่อสร้างเป็นสะพานข้ามทางรถไฟขนาด 2 ช่องจราจร มีความกว้างพื้นสะพานรวมไหล่ทาง 9 เมตร ความยาวสะพาน 360 เมตร โครงสร้างพื้นสะพานเป็นคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานเป็นถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเท้า ก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน้ำ งานเครื่องหมายจราจร และสะพานลอยคนเดินข้ามคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

ปัจจุบันถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทช. ที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟมี จำนวน 153 แห่ง สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ชบ.3022 แยก ทล.315-บ้านเก่า เป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่บนถนนที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟ ซึ่งในอดีต บริเวณดังกล่าวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังเพื่อลำเลียงเข้าสู่กรุงเทพฯ เส้นทางดังกล่าวมีปริมาณจราจร 18,521 คันต่อวัน และมีขบวนรถไฟผ่านมากกว่า 84 ขบวนต่อวัน

ทช. จึงดำเนินการปรับปรุงจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)ที่กำหนดให้บริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟที่มีค่าคูณควบจราจร (Traffic MomentหรือT.M.)มากกว่า 100,000 ให้ก่อสร้างทางผ่านเป็นทางต่างระดับในรูปแบบของสะพานหรืออุโมงค์

ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการรองรับโครงการพัฒนาระบบขนส่งระบบราง (โครงการรถไฟทางคู่) และช่วยแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนได้อย่างสมบูรณ์ ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน พร้อมทั้งนำความเจริญไปสู่พื้นที่ ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจบริเวณย่านดังกล่าวได้อีกด้วย

By admin