รมวแรงงานสั่งกรมสวัสดิการตรวจสอบหัวหน้างานกรณีลูกจ้างลางานไปดูแม่ป่วยหนักบอร์ด ข่าววันนี้ เนื้อหาโดย เจ๊อย่าวีนรมว.แรงงาน สั่งกรมสวัสดิการตรวจสอบ หัวหน้างาน กรณีลูกจ้างลางานไปดูแม่ป่วยหนัก คุ้มครองแรงงาน จ.นครราชสีมาเร่งสอบข้อเท็จจริง สาวพนักงาน #โรงแรมดังเขาใหญ่ ลางานดูใจแม่ป่วยหนัก ก่อนเสียชีวิต สุดท้ายถูก #กบ ไล่ออก - ชัดเจน! พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 ลูกจ้างมีสิทธิลาธุระจำเป็น ปีละไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง