วิธีเก็บต้นหอมผักชีให้อยู่ได้นานบอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย เคล็ดไม่ลับ3 วิธีเก็บต้นหอมผักชีให้อยู่ได้นานวันนี้มีวิธีการเก็บต้นหอมผักชีให้กินได้หลายวันไม่เหี่ยวไม่เน่าเสียง่าย วิธีการทำก็ไม่ยุ่งยาก อุปกรณ์ก็หาได้ง่ายมากวิธีที่ 1 ใช้ขวดน้ำพลาสติกขั้นตอนในการทำ🥬นำต้นหอมผักชีมาล้างน้ำให้สะอาด เด็ดใบที่แก่ๆและเน่าเสียทิ้ง แล้วนำมาผึ่งให้เสด็จน้ำจนแห้งสนิท🥬เมื่อต้นหอมผักชีแห้งดีแล้ว ให้นำขวดน้ำมาตัดออกจากกัน🥬เมื่อตัดขวดเสร็จแล้วให้มันต้นหอมผักชีเข้าไปใส่ในขวดเติมน้ำเล็กน้อยให้ถึงรากของต้นหอมผักชีจากนั้นนำขวดที่ตัดออกส่วนบนมาครอบใส่กับส่วนล่างเพื่อปิดวิธีที่ 2 ใช้กล่องพลาสติก(ให้พอดีกับต้นหอมผักชี)ขั้นตอนในการทำ🥬นำต้นหอมผักชีไปล้างน้ำให้สะอาดเด็ดใบแก่และเน่าเสียทิ้ง ต้นหอมให้ตัดส่วนปลายออกให้พอดีกับกล่อง แล้วนำไปผึ่งให้สะเด็ดน้ำและแห้งสนิท🥬ต้นหอมผักชีแห้งสนิทดีแล้วเอาใส่เข้าไปในกล่องแล้วเติมน้ำให้ท่วมราก ปิดฝากล่องนำเข้าตู้เย็นช่องแช่ธรรมดาได้เลย(2วิธีนี้ให้เปลี่ยนน้ำทุกๆ 2-3 วัน ถ้าต้นหอมผักชีมีใบเสียหรือช้ำให้เด็กออกทันที) วิธีที่ 3 แช่แข็งขั้นตอนในการทำ🥬นำต้นหอมผักชีมาล้างให้สะอาดคัดใบที่เสียออกให้หมดนำไปผึ่งให้สะเด็ดน้ำและแห้ง🥬เมื่อต้นหอมผักชีแห้งดีแล้วนำมาตัดรากออก (รากผักชีสามารถนำไปประกอบอาหารต่อได้) แล้วหั้นตามขนาดที่ต้องการ เอาใส่กล่องหรือขวดโหลที่มีฝาปิดสนิทแต่ห้ามกดผักให้แน่นนะคะ จากนั้นนำเข้าช่องฟิตได้เลย (วิธีนี้สามารถเก็บรักษาผักชีได้นานมาก)