เบื้องลึกกลไกราคาตั๋ว บินคุ้มค่าหรือเกินจริง

บรรยากาศงานเสวนา “เผยเบื้องลึกกลไกราคา บินคุ้มค่าหรือเกินจริง” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกลไกราคาบัตรโดยสารเครื่องบินต่อสาธารณะ โดยมีผู้บริหารสายการบินผู้บริหารสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมเสวนา…