เลือกตั้ง 2566 – ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ได้หรือไม่ หากไม่ไปจะถูกจำกัดสิทธิอะไรบ…

หน้าที่ของประชาชนชาวไทย คือ การออกไปใช้สิทธิเลือกผู้แทนที่จะบริหารประเทศ ซึ่งหากไม่ใช้สิทธิเท่ากับว่าเราไม่ทำหน้าที่ของประชาชน และยังเสียสิทธิในกิจกรรมทางการเมืองอีกด้วย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้กำหนดเหตุอันสมควรที่ไปสิทธิเลือกตั้งไม่ได้ และวิธีแจ้งเหตุอันไม…