"สุทิน"ชะลอซื้อ “เรือดำน้ำ” เปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตแทน

วันที่ 20 ต.ค. 2566 กองบัญชาการกองทัพเรือ นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังมาตรวจเยี่ยมกองทัพเรือว่า มาตรวจเยี่ยมตามธรรมเนียมปฏิบัติ ได้รับการตอบรับ ที่อบอุ่น เหมาะสม และได้มาทราบภารกิจของกองทัพเรืออยู่หลายอย่าง นอกจากนี้ยังทราบว่ากองทัพเรือได้นำนโยบ…